Slide Banner
วาวีรีสอร์ท..
31/10/2561 11:25:59
วาวีสตอเบอรี่เฮ้าส์ & รีสอร์ท..
31/10/2561 11:12:09
เลาลีรีสอร์ทฮิล..
31/10/2561 10:49:51
ศูนย์วิจัยและการพัฒนาเกษตรที่สูงเชียงราย 1..
31/10/2561 10:42:14
อาข่าเกสต์เฮ้าส์ ที่พักดอยช้าง..
30/10/2561 16:33:08
ดอยช้างฮิลล์..
30/10/2561 16:21:31
ดอยกาดผี..
30/10/2561 14:07:33
พุทธอุทยานดอยช้าง..
30/10/2561 14:02:02
ต้นชาพันปี วนอุทยานชาพันปี หมู่ 25 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลวาวี ..
24/04/2561 14:02:14
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี 207 หมู่ 11 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 0-5360-2816