Slide Banner
 
ต้นชาพันปี วนอุทยานชาพันปี หมู่ 25 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย
เมื่อ : 24/04/2561 14:02:14 อ่าน : 183

ต้นชาอัสสัม อายุกว่าพันปี ขึ้นอยู่ที่วนอุทยานแห่งชาติชาพันปี หมู่ 25 บ้านใหม่พัฒนา

ตำบลวาวี  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : ต้นชาพันปี วนอุทยานชาพันปี หมู่ 25 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย
 
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
จ่าสิบโทสุพจน์ เวียงคำ
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved.