Slide Banner
 
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบลวาวี วันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านวาวี หมู่ที่ 1 และบ้านดอยช้าง หมู่ที่ 3
เมื่อ : 21/11/2562 14:13:51 อ่าน : 588
F1-2114135118723.jpg
F2-2114135118723.jpg
แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบลวาวี วันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านวาวี หมู่ที่ 1 และบ้านดอยช้าง หมู่ที่ 3
 
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี 207 หมู่ 11 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 0-5360-2816