Slide Banner
 
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี จัดทำโครงการ การป้องกัน แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
เมื่อ : 6/06/2562 11:01:55 อ่าน : 263
]
]
แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี จัดทำโครงการ การป้องกัน แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
 
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved.