Slide Banner
 
วันนี้ ผู้นำตำบลวาวี ทั้งท้องที่และท้องถิ่น ร่วมกันออกประชาสัมพันธ์รณรงค์ มิให้เกิดไฟป่าช่วง 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. - 12 เม.ย.61 โดย จัดกำลังออกเป็นสี่โซน ตามภูมิศาสตร ภูเขา เป้าหมาย ทั้ง 25 หมู่บ้านและ37 หย่อมบ้าน ในพื้นที่ตำบลวาวี เพราะเราต้องดูแล
เมื่อ : 29/03/2561 15:42:47 อ่าน : 326

วันนี้ ผู้นำตำบลวาวี ทั้งท้องที่และท้องถิ่น ร่วมกันออกประชาสัมพันธ์รณรงค์ มิให้เกิดไฟป่าช่วง 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. - 12 เม.ย.61 โดย จัดกำลังออกเป็นสี่โซน ตามภูมิศาสตร ภูเขา เป้าหมาย ทั้ง 25 หมู่บ้านและ37 หย่อมบ้าน ในพื้นที่ตำบลวาวี เพราะเราต้องดูและพื้นที่ทั้งหมด 395 ตารางกิโลเมตร เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาววาวีและคนรอบข้าง

]
]
แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : วันนี้ ผู้นำตำบลวาวี ทั้งท้องที่และท้องถิ่น ร่วมกันออกประชาสัมพันธ์รณรงค์ มิให้เกิดไฟป่าช่วง 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. - 12 เม.ย.61 โดย จัดกำลังออกเป็นสี่โซน ตามภูมิศาสตร ภูเขา เป้าหมาย ทั้ง 25 หมู่บ้านและ37 หย่อมบ้าน ในพื้นที่ตำบลวาวี เพราะเราต้องดูแล
 
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
จ่าสิบโทสุพจน์ เวียงคำ
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved.