Slide Banner
 
อบต.วาวี ระดมฉีดพ่นละอองน้ำ
เมื่อ : 17/03/2563 16:13:54 อ่าน : 13

วันที่ 17 มีนาคม 2563 อบต.วาวี ได้ฉีดพ่นละอองน้ำ ทั่วบริเวณสำนักงาน อบต. ตามประกาศเชิญชวนของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้ร่วมกันออกมาฉีดพ่นน้ำเป็นละอองสู่อากาศพร้อมกันในเวลา 11.00 น. เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศและเพื่อสร้างโอกาสในการทำฝนเทียม สำหรับแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและหมอกควันที่ปกคลุมทั่วไปในบริเวณชุมชนและย่านที่มีประชาชนหนาแน่นของจังหวัดเชียงราย ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพลานามัยและสุขอนามัยที่ดีของประชาชนติดต่อกันนานหลายวันแสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : อบต.วาวี ระดมฉีดพ่นละอองน้ำ
 
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี 207 หมู่ 11 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 0-5360-2816