Slide Banner
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี จัดประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2563
เมื่อ : 13/02/2563 11:02:12 อ่าน : 142

วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ได้จัดประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ปี 2563

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานการประชุม

พร้อมด้วยตัวแทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ในช่วงวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี จัดประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2563
 
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี 207 หมู่ 11 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 0-5360-2816