Slide Banner
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวาวีได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา "กลิ่นน้ำนมเกมส์" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
เมื่อ : 12/02/2563 09:41:17 อ่าน : 178

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวาวีได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย "กลิ่นน้ำนมเกมส์" ครั้งที่  1 ประจำปี  2563  

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาทั้งหมด 10 ประเภท 

ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวาวีได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รวมกีฬา มาเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กเล็กต่อไปแสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวาวีได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา "กลิ่นน้ำนมเกมส์" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี 207 หมู่ 11 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 0-5360-2816