Slide Banner
 
ประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
เมื่อ : 23/05/2561 08:57:03 อ่าน : 771

เมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  2561  คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ร่วมกับพนักงานส่วนตำบล 

พนักงานครูและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามการปฏิบัติงาน

และซักซ้อมและหาแนวทางเพื่อแก้ใขปัญหาหรือข้อปฏิบัติในการทำงานของแต่ละส่วนราชการแสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : ประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี 207 หมู่ 11 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 0-5360-2816