Slide Banner
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา.. 3/02/2563 16:56:51
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.วาวี ออกพื้นที่ทำการสำรวจข้อมูล/ที่ดินว่.. 21/11/2562 14:28:13
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบลว.. 21/11/2562 14:13:51
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ.. 10/06/2562 13:45:25
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี จัดทำโครงการ กา.. 6/06/2562 11:01:55
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลวาวี และ.. 14/11/2561 15:27:27
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำค..
20/02/2563 13:40:35
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี จัดประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อม..
13/02/2563 11:02:12
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวาวีได้เข้าร่วมแข่งข..
12/02/2563 09:41:17
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ร่วมโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ..
24/01/2563 14:53:24
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวีร่วมงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและข..
24/01/2563 14:44:21
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี จัดโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี..
2/01/2563 13:06:52
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี จัดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ..
16/12/2562 12:52:54
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ..
16/12/2562 11:31:07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ (e-biddin.. 16/09/2562 14:06:32
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ e-b.. 3/09/2562 16:19:44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ (e-biddin.. 3/09/2562 11:12:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ (e-biddin.. 19/08/2562 15:29:11
ใบเสนอราคา เลขที่ 40/2562 โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านทุ่งพร้าว ม.8 .. 1/08/2562 15:56:20
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ e-b.. 1/08/2562 15:50:19
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ e-b.. 1/08/2562 15:49:11
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัด อบต.วาวี
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved.