Slide Banner
อบต.วาวี ฉีดพ่นควันป้องกันไข้เลือดออก.. 24/04/2563 09:56:04
อบต.วาวี ประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19.. 17/04/2563 09:46:05
อบต. วาวี รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19.. 31/03/2563 10:52:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา.. 3/02/2563 16:56:51
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.วาวี ออกพื้นที่ทำการสำรวจข้อมูล/ที่ดินว่.. 21/11/2562 14:28:13
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบลว.. 21/11/2562 14:13:51
อบต.วาวีขอเชิญร่วมทำแบบสอบถาม (EIT)..
1/06/2563 13:32:24
อบต.วาวี ฉีดพ่นควันป้องกันไข้เลือดออก..
28/05/2563 10:27:01
บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขและแมวสัปดาห์ที่ 2..
28/05/2563 10:25:56
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.วาวี..
25/05/2563 13:35:20
อบต.วาวี เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยบ้านโป่งกลางน้ำ..
22/05/2563 10:18:45
อบต.วาวี บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขและแมว..
22/05/2563 10:17:10
อบต.วาวี ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม..
15/05/2563 14:47:11
อบต.วาวี แจกจ่ายอาหารกลางวัน..
15/05/2563 14:45:19
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563.. 05/05/2563 10:06:53
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563.. 07/04/2563 10:04:55
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256.. 02/03/2563 11:03:59
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563.. 03/02/2563 14:02:58
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562.. 03/01/2563 10:01:51
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562.. 02/12/2562 16:01:01
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562.. 01/11/2562 09:29:03
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัด อบต.วาวี
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี 207 หมู่ 11 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 0-5360-2816